Disclaimer


Deze website is met de grootste zorg samengesteld door Laserwebshop, desondanks kunnen zich toch onjuistheden voordoen. Wij wijzen u op de volgende bepalingen.


Informatie

De informatie die op deze website wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze aanbiedingen, facturen, offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn hier te vinden en zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda in Nederland onder het dossiernummer 20131003.


Aansprakelijkheid

Mocht blijken dat er op deze site onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Laserwebshop geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Laserwebshop geen aansprakelijkheid aanvaarden als gevolg van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.


Links

Bepaalde verwijzingen op deze site kunnen linken naar websites die door derden worden aangeboden en onderhouden. Laserwebshop heeft hierover geen controle. Wij dragen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van dergelijke sites. Bovendien kan onze website componenten bevatten die geïnstalleerd kunnen worden op uw systeem. Het downloaden en installeren van deze componenten is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Laserwebshop aanvaardt ook hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.


Auteursrecht

Deze website is eigendom van Laserwebshop. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Laserwebshop. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laserwebshop mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle afbeeldingen en lasershows die wij ontwerpen of ontworpen hebben zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Laserwebshop tenzij anders vermeld of met toestemming door derden voor gebruik door Laserwebshop ter beschikking gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laserwebshop is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.


Recent bekeken

Geen producten
Vergelijk 0